Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting!

Je bent hier: Home > Health > Omgaan met huiselijk geweld

Omgaan met huiselijk geweld

Omgaan met huiselijk geweld

In de meeste gevallen van huiselijk geweld zijn vrouwen en kinderen het slachtoffer. Vrouwonline sprak een hulpverlener.

Op de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van een onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, op de tweede plaats.

Huiselijk geweld wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd, bijvoorbeeld door partners, gezins- en familieleden. Jaarlijks krijgt de politie ongeveer 64.000 meldingen binnen van huiselijk geweld. Dit is echter maar een deel van alle huiselijk geweld-zaken die bij de politie wordt gemeld.

De Waag
Monique de Beaufort is coördinator Huiselijk Geweld op De Waag in Den Haag. “De Waag is een centrum voor ambulante forensische psychiatrie voor mensen die strafbaar gedrag vertoond hebben en willen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. De Waag heeft een breed behandelaanbod voor plegers van huiselijk geweld, agressie- vermogensdelicten en zedendelicten.”

“Bij huiselijk geweld-zaken wordt de dader bij ons aangemeld bijvoorbeeld door de politie, Steunpunt Huiselijk Geweld, de huisarts, reclassering of Jeugdzorg. Er zijn ook mensen die zichzelf aanmelden. We zien meer mannelijke dan vrouwelijke daders. Mogelijk is het nog lastig voor mannen om zichzelf aan te melden als zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld.”

Behandelingen en verantwoordelijkheid
“Bij de start van de behandeling wordt er tijdens de risico/behandelplan-fase geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van problematiek, risicofactoren en mogelijkheden waarna een behandelplan wordt opgesteld. Zo wordt er o.a. gekeken naar de onderlinge dynamiek tussen de dader en het slachtoffer, maar ook naar de persoonlijkheid van dader en slachtoffer en naar de situatie van het gezin en mogelijke stressfactoren. Ook de situatie van de kinderen wordt in beeld gebracht.”

“De Waag probeert zo snel mogelijk, bij voorkeur tijdens de intakefase, het slachtoffer bij de behandeling te betrekken. Het is van belang dat de dader verantwoordelijkheid gaat nemen voor het gepleegde geweld. Geweld (in welke vorm ook) is immers nooit goed te praten!”

“De Waag kent vele vormen van therapie, gericht op het voorkomen van huiselijk geweld bijvoorbeeld: verschillende dadergroepen, vrouwengroep, partnerrelatie paren groep, migrantengroep, PRT en individuele therapie. Thema’s in de therapie kunnen zijn: time-out (standaard), de cirkel van geweld, spanningsopbouw en relatie- en communicatievaardigheden.”

“Het doel van de behandeling is om te begrijpen wat er tussen het (echt)paar speelt en geweld in de relatie te voorkomen. Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid: van de dader om geen geweld te gebruiken, van het slachtoffer voor haar eigen veiligheid en die van de eventuele kinderen.”

Gevoel
Toch gaat niet elk slachtoffer dat te maken heeft met huiselijk geweld onmiddellijk naar de politie. Volgens Monique zijn er verschillende redenen waarom een slachtoffer niet snel hulp zoekt. “Je stapt niet zomaar uit een relatie. Het slachtoffer wil graag dat het geweld stopt, maar niet de relatie. Vaak is er toch nog een gevoel voor elkaar, is er verbondenheid,” aldus Monique.

“Vele daders hebben spijt, er is maar een enkeling die dit niet heeft. Spijt is echter niet voldoende. De dader zal aan het werk moeten en ervoor zorgen dat hij zijn onvrede niet uit door middel van agressie. Het slachtoffer moet leren voor veiligheid te zorgen.”

Contact
Steunpunt Huiselijk Geweld
0900 126 26 26 (5 cent per minuut).
Het nummer is afgeschermd en daarom niet terug te vinden op je telefoonrekening.
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl